Websites

Not investing in a website that works the way you want it to can be profitable, but also very costly. 75% of customers decide who to buy from based on a website visit. Prioritize your most important sales resource!

Why choose a website from Gründerbox?

Increased visibility

A website enables your business to be found online by potential customers. This can lead to increased visibility and traffic to your physical or online shop.

Source of information

A website provides a platform for businesses to inform customers and potential customers about products, services and events. This can include sharing photos, videos and other relevant information about your business.

Confidence building

A website can help build trust with customers. Having a professional and well-designed website can give the impression that your company takes its business seriously.

Competitive advantage

In today's market, it is almost expected that a business has a website. Not having one can result in losing customers to competitors.

Marketing

A website can be used as a platform for marketing. The company can use the website to advertise and promote products/services, as well as collect contact information from potential customers for future marketing.

Increased accessibility

A website enables customers to access information about the company and its products/services 24/7, regardless of opening hours or geographical location.

Gründerbox has experience in designing a strong brand that is unique and competitive for your company.

Loading Speed

A fast website contributes to a better user experience, better ranking in search engines, and reduced bounce rate, which can increase traffic and conversion rates on the website.

Better user experience

Search engines like Google value fast website speed and will often rank fast websites higher in search results. This can increase the visibility of the website and thus increase traffic and conversion rates.

Better ranking in search engine

Search engines like Google value fast website speed and will often rank fast websites higher in search results. This can increase the visibility of the website and thus increase traffic and conversion rates.

Reduced bounce rate

A fast website can help reduce the bounce rate, which is the percentage of visitors who leave the website after visiting only one page. A high bounce rate can indicate that users can't find what they are looking for on the website or that they find the website slow, which can lead to a lower conversion rate and fewer returning visitors.

User-friendly design

A user-friendly website increases user experience, reduces frustration, and helps to attract and retain website visitors.

Enhanced user experience

A user-friendly website makes it easier for visitors to find the information they are looking for and to navigate the website. This can help improve the user experience and make it more likely that users will return to the website in the future.

Better conversion rate

A user-friendly website can also help increase conversion rates. If it is easier for visitors to find the information they need and to complete actions such as buying an item or signing up for a newsletter, this can increase the likelihood that they will convert into customers.

Strengthened brand

A user-friendly website can also strengthen your company's brand. If visitors have a positive experience on the website, this can give them a positive impression of the company and make them more likely to recommend the company to others.

Profilhåndbok

En brandbook kan være en verdifull ressurs for bedriften ved å sikre konsistens i merkevarebyggingen, effektiv kommunikasjon og beskyttelse av merkevaren.

Konsekvent bruk av merkevare

En brandbook gir retningslinjer for hvordan bedriftens visuelle identitet skal brukes på tvers av alle kommunikasjonskanaler og plattformer. Dette sikrer at bedriften fremstår konsistent og profesjonell i alle sammenhenger, og gir kundene en helhetlig og gjenkjennelig opplevelse av merkevaren.

Effektiv kommunikasjon

En brandbook kan være en effektiv kommunikasjonskanal internt i bedriften, og sikrer at alle ansatte er kjent med og følger de samme retningslinjene for bruk av bedriftens visuelle identitet. Dette kan bidra til å unngå misforståelser og feilbruk av merkevaren, og gjøre det lettere å koordinere markedsføringsaktiviteter på tvers av ulike avdelinger og team.

Beskyttelse av merkevaren

En brandbook kan også bidra til å beskytte bedriftens merkevare ved å klargjøre bruken av varemerker og opphavsrettigheter. Dette kan hjelpe bedriften med å unngå rettstvister og andre problemer som kan oppstå ved feilbruk av merkevaren.

Enkel å redigere selv

Vårt mål er å fjerne stresset ved å måtte jage ditt nettbyrå for å få gjort selv de mindte endringene. Å ha muligheten til å håndtere ditt eget innhold er avgjørende.

Brukervennlig

Trenger du ny nettside, branding eller hjelp til digital markedsføring? Hos Gründerbox hjelper vi deg med å lage dette eller guider deg slik at du klarer å gjøre det selv.

Søkbar

For oss er ikke mål kun fyllstoff i rapporter. I Journey sikter vi heller mot målbare tall som faktisk gjør at dere lykkes som bedrift.

Sikker (SSL)

SSL sertifikat er et tryggetsstempel for kunden.

Skreddersydd

Vi tilpasser løsninger etter kundens behov og ønsker.

Ny nettside på 1, 2, 3...

Det tar ikke lang tid å komme igang med å få en profesjonell nettside hos Gründerbox.
1. Fyll ut skjemaet med kontaktopplysninger.
2. Vi kontakter deg i løpet av 24 timer for å høre mer om deres behov.
3. Vi setter i gang å designe nettsiden i samarbeid med deg.
4. Når nettsiden er godkjent av deg og du er fornøyd er alt klart til lansering!

Tett samarbeid gir gode resultater og fornøyde kunder. Her er noen hyggelige tilbakemeldinger

Topp service og en meget delikat løsning til en fornuftig pris. God prosjektoppfølging underveis gjorde at det ble en effektiv prosess.
Glenn Håvar Brottveit
BROMAR
Topp service og en meget delikat løsning til en fornuftig pris. God prosjektoppfølging underveis gjorde at det ble en effektiv prosess.
Glenn Håvar Brottveit
Brazil Beauty
Topp service og en meget delikat løsning til en fornuftig pris. God prosjektoppfølging underveis gjorde at det ble en effektiv prosess.
Glenn Håvar Brottveit
Vikos
Previous slide
Next slide

Noen av kundene vi har vært heldige å få jobbe med:

Ofte stilte spørsmål

Svaret på dette spørsmålet avhenger av flere faktorer, inkludert størrelsen på nettsiden og kompleksiteten til funksjonene den inneholder. Generelt vil mindre nettsider ta kortere tid å utvikle, men vi kan gi deg et mer spesifikt estimat etter å ha diskutert prosjektet ditt nærmere.
Vi kan hjelpe deg med å skrive teksten og velge bilder som passer til nettsiden din. Hvis du allerede har tekst og bilder, vil vi gjerne bruke dem.
Vi ønsker å sørge for at du er helt fornøyd med nettsiden din. Hvis du har endringsønsker eller bekymringer, vil vi jobbe med deg for å gjøre justeringer og sikre at du får det du ønsker.
Etter at nettsiden din er lansert, vil vi fortsette å gi deg støtte og vedlikehold for å sikre at den fungerer som den skal. Vi kan også hjelpe deg med markedsføring og søkemotoroptimalisering for å hjelpe deg med å tiltrekke deg mer trafikk til nettstedet ditt.

Kjøp nettside til en fastpris i måneden.

Vi tar oss av alt fra design til vedlikehold.

Enkel

Vi lager en standard nettside basert på temamaler.

7500

NOK/måned

Tilpasset

Vi skreddersyr en nettside tilpasset deg og din bedrift, ikke basert på temamaler.

25,000

NOK/måned

Populær

Bedrift

Vi designer en skreddersydd, profesjonell nettside unik for din bedrift.

75.000kr+

eks. mva.

Do you want to increase the profitability of your business?

Book a 30-minute discovery call to find out how we can help your business grow!

Fill in the information below to book your appointment